Lansering av nettbutikk – refleksjon

Bakgrunn for valgfag

Jeg søkte valgfaget Bærekraftig varehandel og Digital markedsføring, med et ønske om at hovedfokuset lå på Bærekraftig varehandel – så feil kan man ta! Etter en måned var vi ferdig med den bolken og ble kastet inn i neste emne, Digital markedsføring.

Vi var en klasse fra Varehandel som ble slått sammen med de som studerer digital markedsføring og følte umiddelbart at vi ikke hang helt med. De første ukene gikk veldig fort og vi merket at vi kom på etterskudd med tanke på oppgaven.

Med bakgrunn fra bachelorstudiet jeg har valgt – Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling, ble denne prosessen med å opprette nettbutikk og selge produkter helt motstridende med det vi har lært tidligere i studiet. Forretningsidé, valg av forretningsmodell, Osterwalders business model canvas, organisasjonsstruktur, alt dette skulle vi se bortfra, som jo er en prosess i seg selv. Etter å ha fått dette banket inn i hjernebarken ble det vanskelig å stikke en finger i været, si Eureka, og kjøre på med salg av produkter vi ikke hadde troen på.

Prosess

Domene

Vi valgte å ikke kjøpe et domene og gjøre butikken tilgjengelig for alle, men dersom man skulle ønske å gjøre det, er prosessen forholdsvis enkel. Måten du kjøper et domene på er enkel, et kjapt googlesøk, proisp, webhuset, osv. Det er mange der ute som tilbyr kjøp av domene, og det koster ikke all verden. Alt fra 7 kr og oppover, lengden og antall ord vil gjøre at prisen varierer. Shopify gir deg muligheten til å koble kontoen din opp mot et domene for å få et bedre uttrykk utad.

Analyse

Etter hvert som navn på siden og «domene» var i boks, satt vi i gang med brainstorming angående hvilke funksjoner en nettside burde inneholde og hvilke funksjoner som ble overflødige. Måten vi gjorde dette på var ved å velge ut 5 nettbutikker vi selv har brukt opptil flere ganger. Vi valgte nettbutikker vi selv hadde brukt fordi vi ønsket å finne ut hvorfor vi fortsatte å bruke deres butikk, fremfor noen andre. Som man vet så er det kostbart å skaffe seg nye kunder, og mer lønnsomt å beholde eksisterende kunder. Hva gjorde disse nettbutikkene mer attraktive å bruke enn deres konkurrenter med tilsvarende produkter?

OKR

Objective: Lansere en velfungerende og visuelt attraktiv nettbutikk

KR1: Sette opp en funksjonell nettbutikk innen 28.mars
KR2: Oppnå 400 besøk innen 28.april
KR3: Gjennomføre et salg innen 6.april

Ja, etter å skjønt hva som er mulig, var tiden inne for å utforme OKR for vårt prosjekt. Objective vårt er å lansere en velfungerende og visuelt attraktiv nettbutikk. Her føler vi at vi fortsatt har en jobb å gjøre, men er på god vei!
KR1 har vi kommet i mål med, ja, det er alltid rom for forbedring, men nettbutikken fungerer og kan generere salg dersom det blir aktuelt.
KR2, her var vi optimistiske, men det er jo også litt av hensikten med å bruke OKR. Vi fant fort ut at det å nå 400 besøk kunne bli vanskelig å oppnå uten noen form for markedsføring. Dette tror vi er mulig dersom vi tar kurs i Facebook blueprint og annonserer for nettbutikken vår.
KR3 har fått et lite tilbakefall ettersom vi valgte å ikke gjøre siden kommersiell. Alt ligger til rette for å gjennomføre et salg.

Dersom du skulle ønske å lese mer om OKR:
https://www.fredrikknutsen.no/2019/03/04/okr-en-gjennomforingsplan-satt-i-system/

utforming

Å sette opp en Shopify-bruker og nettsted er fryktelig fort gjort og veldig enkelt. Jeg tør å påstå at det faktisk er enklere enn piczo.com (opphaveren til blogg?!) man brukte i yngre dager.

En positiv ting med Shopify er at den automatisk lager en responsiv hjemmeside, altså en hjemmeside designet på datamaskin som også er tilpasset bruk på mobil. Det viktigste med vår hjemmeside var at den skulle fungere akkurat like bra på mobil som på datamaskin, ettersom flere og flere bruker mobilen til netthandel. Det var også viktig at nettbutikken gikk fort å laste inn, ettersom vi mennesker stadig er mer på farten og rett og slett ikke gidder å bruke tiden vår på ting som ikke fungerer slik som vi forventer.

Plug-ins

Vi har integrert nødvendige plug-ins for å kunne tracke hvor mye trafikk vi får og hvordan vi får det, via e-post, google, lenke, eller hva det enn måtte være.
I tillegg har vi integrert betalingsfunksjon via Stripe som gjør det mulig å gjennomføre transaksjoner dersom vi skulle ønske å gjennomføre et salg.
MailChimp for å sette opp nyhetsbrev som kunden kan melde seg på med, og som gjør det mulig for oss å skreddersy «personlige» emails.
Produktene vi potensielt vil selge finner vi via Oberlo, der vi kan tilknytte vår nettside andres produkter, dropshipping.

Og til slutt..

Denne oppgaven med å sette opp sin egen nettbutikk og OKR har vært veldig lærerik. Vi ser at flere bedrifter bruker flere titalls tusen kroner på å sette opp en funksjonell nettbutikk, hvorfor det? Det er fryktelig enkelt, og gidder man å bruke litt tid på det kan resultatet bli utrolig bra. Vår nettbutikk er det lagt ned noen få timer i og den fungerer. Vi kan markedsføre og treffe akkurat de segmentene vi ønsker, vi kan gjennomføre salg og tilegne nettbutikken vår nye produkter ved å bruke dropshipping kun med noen få tastetrykk.
Dersom du skal opprette en Shopifykonto og utforme din egen hjemmeside koster dette deg ingenting de første 14 dagene, utover dette koster det penger, men vil ikke ruinere deg.

Denne oppgaven har vært utrolig spennende å få jobbe med. Med en innstilling som: «dette blir vanskelig», så var det utrolig deilig å finne ut at dette var jo faktisk ikke så vanskelig. Vi følte at så fort vi hadde brukeren og Shopify-domene på plass, at det å utforme et tema, valg av farger, menyer, implementere plug-ins og ferdigstille et resultat at dette er noe vi virkelig kan få til. Vi føler vi har fått til det som er forventet av oss, vel vitende om at vi uten store problemer kan få til utrolig mye mer.

Når man ser tilbake til starten av emne så angrer vi litt på at vi ikke gjorde en større innsats for å faktisk lage en reel nettbutikk med gode produkter og fikk gjennomført salg. Nettsiden er der fremdeles og klar for det som måtte komme, så vi får se hva fremtiden bringer.

OKR – en gjennomføringsplan satt i system

Etter å ha fått påpekt av diverse foredragsholdere at vi er privilegerte som får muligheten til å lære om OKR på skolebenken, ønsket jeg å sette meg ytterlige inn i hvorfor OKR er så fantastisk og hvordan man skal bruke det.

Hva er OKR?

Hensikten med OKR er å strukturere bedriftens mål og definere hvilke aktiviteter man skal foreta seg for å nå målet sitt.

OKR er et system mange av de største bedriftene i verden bruker. Google, Amazon, Samsung, Netflix og Facebook er eksempler på store, velkjente aktører som alle benytter seg av OKR, men i Norge er det ikke like mange store aktører som har kjennskap til OKR og betydningen det kan ha for deres bedrift.

OKR = Objective, Key Result

Objective: Det bedriften ønsker å oppnå. Dette skal være ambisiøst, kvalitativt, og aller helst et litt hårete mål å strekke seg etter.
Key Result: Hvordan skal vi nå vårt Objective. Kvantitativt, det skal altså være målbart, og aller helst tallsatt slik at vi til enhver tid kan se hvor sannsynlig det er å kunne oppnå (5/10 = 50%, 10/10 = 100%). Etterhvert som man nærmer seg oppnåelse av sine Key Results oppdaterer man fremgangen sin. Grunnen til dette er at dersom man benytter seg av OKR skal alt være synlig for alle ansatte i bedriften, ettersom man er avhengig av hverandre.

OKR sørger for at alle innad i bedriften er med på å dra lasset

Det finnes utallige måter å organisere en bedrift på, enten det gjelder større bedrifter med tydelig hierarkisk organisering med vertikal kommunikasjon gjennom flere ledd, eller mindre bedrifter med horisontal kommunikasjon.
Uansett organisering samler OKR bedriften som et team hvor alle drar i samme retning og er avhengige av hverandre for å oppnå sine mål.

OKR kan brukes i store og små bedrifter, så vel som i en kollokviergruppe.
Jeg har selv vært en del av en kollokviergruppe der vi har fordelt oppgavene og stoler på at de andre gjør seg ferdig innen avtalt tid, men man har jo ingen kontroll på hva de andre gjør og hvor langt de har kommet? Ved å bruke et så enkelt verktøy som OKR faktisk er, så har man hele tiden kontroll på hverandres progresjon ved å jevnlig oppdatere sin fremgang. Enten dette gjelder å løse oppgave 1 på eksamen for en student, eller hvordan man skal ekspandere til et nytt land som bedrift – OKR er et like godt verktøy i begge settinger!

Har du noen gang kommet på jobb uten å vite hva dagens arbeidsoppgaver er? Det har jeg.
Ved å implementere OKR vet alle hva de skal gjøre til enhver tid og hvordan de skal gjøre det. Ikke bare bidrar det til økt effektivitet, målrettet og strukturelt arbeid, men også en form for transparent kommunikasjon der «alle prater med alle».

En dypere innsikt i bruken av OKR

Dette bildet som omhandler et amerikansk fotballag er en god måte å forklare hvordan OKR brukes på ulike nivåer innad i bedriften, eller idrettslag i dette tilfellet.
Det man først må forstå er hvordan alt henger sammen på ulike nivåer. Vi ser her at General Manager sitt Objective er å skape penger for eiere og investorer, som i enhver bedrift. Måten han skal gjøre dette på er å vinne Super Bowl og fylle stadion 88% – Tydelige, definerte handlinger for å nå sitt mål.
Når man så beveger seg videre nedover i hierarkiet ser vi at General Manager sine Key Results er trenerens og PR-avdelingens Objective.
Vi er altså avhengig av at alle drar i samme retning for at alle skal nå sine Objectives.

OKR, det som gjør at det fungerer så godt, er at alle, uansett stilling, har klare, definerte mål de jobber mot.
Enten du sitter i en lederstilling, eller jobber på gulvet, vet du akkurat hva du skal gjøre for å oppnå ditt Objectve. Oppnår du ditt Objective, vil personen du svarer til oppnå et av sine Key Results, som bidrar til at den personen når sitt Objective.

Altså, PR-ansvarlig i bedriften har et Objective, la oss si at dette er å nå ut til 100.000 med sitt budskap. For å nå ut til 100.000 personer er man nødt til å definere Key Results, et sett aktiviteter, som skal bidra til at dette blir en realitet.
Eksempel:
Objective: Nå ut til 100.000 mennesker
KR1: Sette sammen et velfungerende team bestående av 5 personer (5/10)
KR2: Lansere en ny kampanje innen 30.mars (5/10)